Geschiedenis: Stand van zaken

Recente activiteiten

Carla van Boxtel en Dick van Straaten leverden een bijdrage aan de Didactief-special over burgerschapsvorming in de schoolvakken (decembernummer 2016): ‘Hoe geef je betekenis aan geschiedenis?’.  In dit nummer tevens het verslag van een rondetafelgesprek met Carla van Boxtel, Wouter van Joolingen en Theo Witte ‘Leren voor het leven’.  Zie www.didactiefonline.nl

Op 3  juni 2016 organiseerde het Meesterschapsteam Geschiedenis het Mini-symposium ‘Geschiedenis en samenhangend onderwijs’.

Het Meesterschapsteam Geschiedenis levert een actieve bijdrage aan de discussie over het geschiedenisonderwijs in de nabije toekomst. Deze discussie vond plaats naar aanleiding van Onderwijs2032.

– NRC artikel (6 november 2015)van Carla van Boxtel en Joop van der Schee, ‘Google is nog geen goede vakdocent’.

– Carla van Boxtel, ‘Zin en onzin van historische feiten in het geschiedenisonderwijs’, 27 oktober 2015.

– ‘Geschiedenisonderwijs2032’, 13 juli 2015, brief van Ton van der Schans (VGN), Carla van Boxtel, Susan Hogervorst en Hubert Slings aan het Platform 2023. Een reactie op het conceptrapport van het Platform.

– Symposium, ‘Geschiedenis2032. Discussie over nut, noodzaak en toekomst van geschiedenisonderwijs’, 5 juni 2015.