Onderzoeksmarktplaats


Bij de berichten ‘onderzoeker gezocht’ gaat het om onderzoeksonderwerpen die hoog op de agenda staan van universitaire medewerkers. Wie belangstelling heeft voor zo’n onderwerp, kan contact opnemen met de persoon/personen die genoemd worden.

NB! Het gaat hier niet om bestaande projecten waar op gesolliciteerd kan worden. In de meeste gevallen moet subsidie aangevraagd worden. Die aanvraag kan eventueel gezamenlijk ingediend worden.

NWO, de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek, stelt middelen ter beschikking om onderzoek van docenten te financieren, zie Promotiebeurs voor leraren. Ook is het mogelijk om financiering voor onderzoeksonderwerpen aan te vragen bij PROO, de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek.


Onderzoeker gezocht: Literatuurlessen binnen MVT

Korte beschrijving:

Literaire teksten zijn geschikt om aan woordenschat, grammatica, uitspraak, tekstbegrip te werken; bieden kennis van land en volk aan; zijn geschikt voor esthetische doeleinden; zijn geschikt voor interculturele vorming; zijn een belangrijke bron van intellectuele ontwikkeling; zijn een belangrijke bron van morele ontwikkeling; zijn een belangrijke bron van emotionele ontwikkeling.
Deelprojecten focussen op o.a.: (1) effecten van vrij lezen-programma’s binnen mvt; (2) mogelijkheden en effecten van spreekvaardigheid met literaire input; (3) literaire teksten als bron van een intercultureel curriculum.

Voor wie:

Voor dit onderzoek ben ik op zoek naar: een docent VO/HBO of onderzoeker die (1) in de bovenbouw VO een vrij lezen-programma opzet, uitvoert en analyseert; (2 en 3) in de bovenbouw VO een ontwerpgericht onderzoek uitvoert; MA-studenten die facetten van 2 en 3 uitvoeren.