Onderzoeksmarktplaats


Bij de berichten ‘onderzoeker gezocht’ gaat het om onderzoeksonderwerpen die hoog op de agenda staan van universitaire medewerkers. Wie belangstelling heeft voor zo’n onderwerp, kan contact opnemen met de persoon/personen die genoemd worden.

NB! Het gaat hier niet om bestaande projecten waar op gesolliciteerd kan worden. In de meeste gevallen moet subsidie aangevraagd worden. Die aanvraag kan eventueel gezamenlijk ingediend worden.

NWO, de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek, stelt middelen ter beschikking om onderzoek van docenten te financieren, zie Promotiebeurs voor leraren. Ook is het mogelijk om financiering voor onderzoeksonderwerpen aan te vragen bij PROO, de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek.


Onderzoeker gezocht: Literaire competentie in de vreemde taal

Korte beschrijving:

Tot dusver biedt www.lezenvoordelijst.nl gevalideerde catalogi voor Nederlands, Duits en Fries. Voor andere talen is veldonderzoek nodig: wat lezen leerlingen in het Engels/Frans/Spaans, op welk niveau van literaire competentie bevinden de leerlingen zich, wat is het ERK-niveau van gelezen teksten, wat willen leraren bereiken, wat zijn geschikte didactiseringen?

Voor wie:

Voor dit onderzoek ben ik op zoek naar: (1) een docent VO/HBO of onderzoeker die leraren en leerlingen enquêteert, cohortonderzoek doet en de lijst valideert, (2) docenten VO/MA-studenten die didactiseringen maken en valideren.