Marktplaats

Op deze pagina worden onderzoekers en begeleiders binnen de vakdidactiek Geesteswetenschappen met elkaar in contact gebracht. Beide groepen kunnen onderwerpen aandragen waar men graag onderzoek naar zou willen (laten) doen. Hierbij kan het gaan om een promotietraject, maar ook kan het onderzoek bijvoorbeeld uitgevoerd worden in het kader van een masterthesis, of van een postdoc aanstelling.

NB! Het gaat hier niet om bestaande projecten waar op gesolliciteerd kan worden. In de meeste gevallen moet subsidie aangevraagd worden. Die aanvraag kan eventueel gezamenlijk ingediend worden.

Lees meer