Onderzoeksmarktplaats

Op deze pagina worden onderzoekers en begeleiders binnen de vakdidactiek Geesteswetenschappen met elkaar in contact gebracht. Beide groepen kunnen onderwerpen aandragen waar men graag onderzoek naar zou willen (laten) doen. Hierbij kan het gaan om een promotietraject, maar ook kan het onderzoek bijvoorbeeld uitgevoerd worden in het kader van een masterthesis, of van een postdoc aanstelling.

NB! Het gaat hier niet om bestaande projecten waar op gesolliciteerd kan worden. In de meeste gevallen moet subsidie aangevraagd worden. Die aanvraag kan eventueel gezamenlijk ingediend worden.

NWO, de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek, stelt middelen ter beschikking om onderzoek van docenten te financieren, zie Promotiebeurs voor leraren. Ook is het mogelijk om financiering voor onderzoeksonderwerpen aan te vragen bij PROO, de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek.

Bij de berichten ‘onderzoeker gezocht’ gaat het om onderzoeksonderwerpen die hoog op de agenda staan van universitaire medewerkers. Wie belangstelling heeft voor zo’n onderwerp, kan contact opnemen met de persoon/personen die genoemd worden.

Bij de berichten ‘begeleider gezocht’ gaat het om zelfbedachte onderwerpen waar beginnende of gevorderde onderzoekers graag mee aan de slag zouden gaan. Wie dat project zou willen begeleiden, kan contact opnemen met de persoon die genoemd wordt.

Formulieren voor marktplaatsberichten
Met deze formulieren kunt u een aanvraag doen voor het plaatsen van een marktplaatsbericht op de website.
 
Onderzoeker gezocht
Begeleider gezocht