Intentieverklaring Postdoc VO GW 2023

Het tijdpad van de selectie Postdoc VO GW vereist het indienen van een intentieverklaring met de relevante gegevens van de aanvrager en een beknopte omschrijving van het onderwerp en een korte toelichting op de beoogde aanpak.

Lees de informatie over de selectieprocedure Postdoc VO GW zorgvuldig voordat u de intentieverklaring indient.

Aanvragen kunnen in het Nederlands of het Engels worden opgesteld.

De in te dienen verklaring bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Persoonlijke gegevens
  2. Beknopt, voorlopig onderzoeksvoorstel
    Bijlage: beschrijving van het onderzoeksvoorstel inclusief aanpak. (max. 300 woorden)

Instructies inleveren intentieverklaring:

  • De aanvraag met alle gegevens en bijlagen indienen via onderstaand formulier
  • Indienen uiterlijk 20 februari om 09.00 uur
Intentieverklaring Postdoc VO GW 2023

1. Persoonlijke gegevens

Geef hier een korte omschrijving van uw huidige functie. Uw aanvraag kan niet-ontvankelijk worden verklaard indien uw functieomschrijving in strijd is met de indieningsvoorwaarden. Zie: Selectieprocedure Postdoc VO GW
Geef hier een korte omschrijving van uw huidige functie. Uw aanvraag kan niet-ontvankelijk worden verklaard indien uw functieomschrijving in strijd is met de indieningsvoorwaarden. Zie: Selectieprocedure Postdoc VO GW

Promotie

2. Beknopte beschrijving, (voorlopig) onderzoeksvoorstel inclusief aanpak

Vermeld een korte (werk)titel van het onderzoek (deze kan in de definitieve aanvraag uiteraard anders luiden).
Maximale uploadgrootte: 10.24MB
U wordt verzocht een korte omschrijving van het te verrichten onderzoek te geven (maximaal 300 woorden, exclusief bibliografische verwijzing naar maximaal 3 relevante publicaties). Ga hierbij in op de relevantie, het doel en de koppeling aan de onderwijspraktijk. Neem hierbij een korte schets van de beoogde aanpak mee.
Max. 3 relevante publicaties

Onderzoeksomgeving

Vink hier het schoolvak (eventueel schoolvakken) aan waarop de aanvraag betrekking heeft. Er kunnen meerdere opties zijn.
Vink hier het meesterschapsteam aan waarmee u graag zou willen samenwerken tijdens het Postdoc project. Er kunnen ook meerdere opties zijn.
Vink hier de universitaire instelling waar u begeleiding bij het project zou willen vragen. Er kunnen ook meerdere opties zijn.