Feestelijke opening tweede ronde Dudoc-Alfa
sep - 18 - 2017

Op 13 september jl. is de tweede ronde van het Dudoc-Alfa programma feestelijk geopend.

Elf nieuwe promovendi  zijn gestart met hun promotieonderzoek op het gebied van de vakdidactiek.

 

De genodigden werden welkom geheten door de voorzitter van de stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen, Peter Coopmans. Na bespiegelingen door Margot van Mulken, decaan van de Letterenfaculteit van de Radboud Universiteit en tevens voorzitter van het disciplineoverleg Letteren en Geesteswetenschappen (DLG), volgden specifieke bijdragen van vier promovendi van de eerste Dudoc-Alfa ronde: Sebastiaan Dönszelmann, Kokkie van Oeveren, Klaske Elving en Leslie Piggott. Zij gaven de nieuwe promovendi een inkijkje in de wereld van onderzoek in en naast het onderwijs.

Het programma werd afgesloten door Sebastiaan met 3 pittige stellingen via de mentimeter, waarna de aanwezigen verder konden praten bij de borrel.

 

Hieronder een kleine sfeerimpressie.

                 

         

 

 

Laat een bericht achter