Dr. E.P.W.A. (Ellen) Jansen

Promotor/begeleider
Rijksuniversiteit Groningen


Vakgebied:

Onderwijswetenschappen

Korte beschrijving:

Ik begeleid onder andere promovendi die vakdidactisch onderzoek doen. Op dit moment begeleid ik drie promovendi in het vakgebied schoolvak Engels. Daarnaast ben ik betrokken bij het project Krachtig Meesterschap/ literatuurexcellentie. Voor Dudoc-Alfa begeleid ik het project van Jasmijn Bloemert.
Mijn expertise ligt op het gebied van onderzoek in het vo en ho, met een speciale belangstelling voor factoren die de transitie van vo naar ho kunnen versoepelen.

Contact

e.p.w.a.jansen@rug.nl
+31 50 36 33644

Extern profiel: http://www.rug.nl/staff/e.p.w.a.jansen/