Aanvraag Postdoc VO GW 2023

Lees de informatie over de selectieprocedure Postdoc VO zorgvuldig voordat u de aanvraag indient. U kunt alleen een aanvraag doen als u eerder een intentieverklaring heeft ingediend.

Aanvragen kunnen in het Nederlands of het Engels worden opgesteld.

De beschrijving van het projectvoorstel zelf mag uit niet meer dan 2500 woorden bestaan, exclusief een literatuurlijst van maximaal één pagina A4 (beide 9pt). Daarnaast mag de aanvraag een aparte bijlage bevatten van maximaal twee pagina’s A4 (9 pt). Deze bijlage kan bestaan uit een vermelding van bronnen (anders dan de literatuurlijst), een voorbeeld van een uitdraai uit een database etc.

De in te dienen aanvraag bestaat uit 7 delen:

 1. Persoonlijke gegevens
 2. Curriculum Vitae
  Bijlage: motivatie voor het doen van onderzoek  (max. 300 woorden).
 3. Onderzoeksvoorstel
  Bijlage: samenvatting van het onderzoek (max. 150 woorden)
  Bijlage: beschrijving onderzoeksvoorstel (max. 2500 woorden)
  Bijlage: literatuurlijst (max. één pagina A4)
  Bijlage: bronnen (niet verplicht, max. twee pagina’s A4)
 4. Duur en subsidiëring project
 5. Gegevens en verklaring van de beoogde onderzoeksleider (in te vullen door de beoogde onderzoeksleider)
 6. Gegevens en verklaring werkgever ten behoeve van deelname Postdoc VO programma (in te vullen door de werkgever(s)
 7. Ondertekening

Bij 7., Ondertekening, wordt gevraagd een apart handtekeningenformulier in te vullen. Het dient ondertekend te worden door aanvrager, onderzoeksleider en werkgever(s). Dit formulier stuurt u als (pdf-)bijlage apart op naar vakdidactiekGW@uu.nl. Het wordt dus niet geüpload in het aanvraagformulier. Zonder handtekeningenformulier kan de aanvraag niet in behandeling genomen worden. Het handtekeningenformulier kunt u hier downloaden.

Instructies indienen aanvraag:

 • De aanvraag met alle gegevens en bijlagen indienen via onderstaand aanvraagformulier
 • Voordat u het formulier kunt invullen moet u ingelogd zijn
 • Het ingevulde en ondertekende handtekeningenformulier apart opsturen naar vakdidactiekGW@uu.nl. Zonder dit formulier wordt de aanvraag niet in behandeling genomen
 • Indienen uiterlijk maandag 17 april om 09.00 uur

Zorg dat u op 30 mei beschikbaar bent voor een eventueel interview. Laat het ons op tijd weten als u (een gedeelte van) die dag door omstandigheden afwezig bent.

U heeft niet voldoende rechten om dit formulier te bekijken