Vakdidactisch meester

Universitaire nascholingen GTC en LTC

Hieronder vindt u diverse universitaire nascholingen voor GTC en LTC, gerangschikt op datum.

Forum Antiquum, Leiden
Forum Antiquum is de lezingenreeks van de opleiding GLTC. Lezingen vinden tijdens het semester om de week plaats, altijd op donderdag om 16.00 uur. Sprekers najaar 2016: Jennifer Larson (Kent State University), Ruurd Halbertsma (Universiteit Leiden), prof. Philip Hardie (Cambridge University), prof. Barbara Borg (University of Exeter), prof. Tessa Rajak (Oxford University).

VU-Nascholingsdag Klassieke Talen, Griffioen in Amstelveen
18 november 2017
Lezingen over de examenpensa en keuze uit workshops over actuele vakdidactische onderwerpen.
Sprekers: Evert van Emde Boas en Kokkie van Oeveren. Workshops door Suzanne Luger, Suzanne Adema, Chiel van der Veen, Sander Orriëns, Alexander Smarius, Paul Visser en Simon Roosjen.

Geïntegreerd literatuuronderwijs: deelname aan onderzoek
22 november, 8 december, 10 januari en 8 juni
U kunt, bij wijze van nascholing, meedoen aan het promotieonderzoek van Kokkie van Oeveren naar geïntegreerd literatuuronderwijs. Het idee is dat u het ontwikkelde vakdidactisch instrument in de tweede helft van dit schooljaar tweemaal in uw eigen lespraktijk uitprobeert.

Conferentie Taalverwerving en Taalbeschouwing GTC en LTC, Amsterdam
13 januari 2017
Deze cursus biedt u een handreiking waarmee u op systematische wijze grammaticalessen GTC en LTC kunt ontwerpen en voorbereiden, waarin u uw leerlingen voorbereidt op het lezen en begrijpen van (originele) teksten en laat reflecteren op het Griekse of Latijn als taalsystemen.

Dag van Taal, Kunsten en Cultuur, Groningen
27 januari 2017
Jaarlijks terugkerende studiedag voor de vakken Nederlands, klassieke – en moderne vreemde talen en CKV. In lezingen en workshops gaan sprekers in op de (laatste) wetenschappelijke ontwikkelingen in de vakgebieden en schenken ruim aandacht aan toepassingen in de praktijk.

Geïntegreerd grammatica-onderwijs bovenbouw, Amsterdam
1 en 16 februari
Cursisten maken onder leiding van taalkundigen Latijn en Nederlands een kritische vergelijking van beide talen gericht op modaliteit. Na de cursus hebben de cursisten een plan ontwikkeld om de schoolvakken Latijn en Nederlands op hun school te laten samenwerken op het gebied van grammaticaonderwijs in de bovenbouw.

Interdisciplinaire poëzieprojecten Klassieke talen en Nederlands, Amsterdam
7 en 16 februari 2017
In twee dagdelen worden docenten klassieke talen en Nederlands begeleid bij het ontwikkelen van interdisciplinair lesmateriaal aan de hand van het leven en werk van Ida Gerhardt.

Parallelle plaatsen? De Akropolis en het Forum Romanum, Amsterdam
3 februari 2017
Aan de hand van de Akropolis in Athene en het Forum Romanum in Rome behandelt deze Mastercourse de vraag: hoe wordt ons beeld van de oudheid bepaald?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *