Vakdidactisch meester

Schoolvak Nederlands op de schop?

IMG_0706 IMG_0707 IMG_0708

…en het bleef nog lang onrustig rond het schoolvak Nederlands.

Na de lancering van het Manifest Nederlands op School (en het Eindadvies Onderwijs2032) januari jongstleden, volgde er eind maart een symposium in Utrecht over ‘Bewuste geletterdheid’. Docenten, wetenschappers en vakdidactici gingen samen op zoek naar mogelijkheden om meer samenhang en diepgang in het schoolvak aan te brengen. Daarvan wordt binnenkort schriftelijk verslag gedaan. Jan Erik Grezel geeft in het juninummer in Levende Talen Magazine alvast een impressie. Voor de lezers van Onze Taal belichtte Grezel in het meinummer inhoud en achtergronden van het Manifest.

In het magazine van Levende Talen verscheen  intussen ook ‘Manifeste misverstanden’, een repliek op de hier al eerder gesignaleerde kritische reactie van Helge Bonset. Voor het Centraal Examen Nederlands was er in mei veel landelijke media-aandacht, onder meer vanwege het grote aantal klachten over het vwo-examen; zie hierover, onder veel meer, het artikeltje van Maarten Huygen in de NRC. Het examen is dan ook een van de onderwerpen op ‘(Nederlands 2032?) Nederlands nu!’: een conferentie voor en door docenten die de sectie Nederlands van Levende Talen op 18 juni in Utrecht houdt.

Intussen werken de meesterschapsteams Nederlands op verschillende fronten verder aan een uitwerking van het Manifest. Daarbij zijn we in gesprek met de andere ‘spelers’ op het veld van het schoolvak, zoals Levende Talen, het Ministerie van OCW, SLO, de Taalunie en de vakdidactici aan de lerarenopleidingen.  Wordt vervolgd!

Genoemde publicaties

  • Jan Erik Grezel, ‘”Meer uitdagen tot nadenken”. Manifest bepleit veranderingen in het schoolvak’. Onze Taal 85 (2016) 5, 4-6.
  • Erwin Mantingh, Theo Witte, Peter-Arno Coppen & Ton van Haaften, ‘Manifeste misverstanden’. Levende Talen Magazine 103 (2016) 4, 38-39.
  • Jan Erik Grezel, ‘”Ons mooie vak moet uit het verdomhoekje” Docenten en vakdidactici over het Manifest Nederlands op School’. Levende Talen Magazine 103 (2016) 5, 4-8.
  • Maarten Huygen, ‘Zo kan het examen Nederlands écht niet’. NRC Handelsblad, 13-5-2016.
  • Programma Nederlands nu!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *